Kлинико-практичнa конференция

 22 април 2017 г. (събота),

Факултет по дентална медицина - Пловдив

Зъбната ерозия - предизвикателство за естетичната стоматология

Лектор: проф. Христо Кисов

Програма и такси участие

 

 

Клинико-практична конференция

 20 май 2017 (събота),

Факултет по Дентална Медицина - Пловдив

Бруксизмът - древно предизвикателство за съвременната стоматология

Лектор: проф. Христо Кисов

 Програма и такси участие

 

 

 

 

КЛИНИКО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОБЛЕМИ НА ЕСТЕТИЧНАТА СТОМАТОЛОГИЯ

 

Организирана от

Българо-Германско Стоматологично Дружество и

Българска Академия по Естетична Стоматология

 

Мото "Подобряване на естетиката чрез използването на костозаместители и анализ на съвременното състояние на стоматологичните керамики"

 

1 октомври 2016 г. (събота),Зала 3, Парк-хотел "Витоша", гр. София

 

ПРОГРАМА

930-1015        Регистрация

1015-1030   Откриване на клинико-практичната конференция и представяне на целите на БГСД и запознаване на присъстващите с предстоящите мероприятия на БАЕС и БГСД. -проф. Д-р. Хр. Кисов

1030-1130   История на костното биоинжинерсттво: материали и методи, основни проблеми. -частен доцент д-р А. Лудвиг

1130-1230   Най-обикновените методи, които могат да бъдат използвани във всеки зъболекарски кабинет за предпазване на алвеолата след екстракция, в случаите на имедиатно имплантиране и др. -частен доцент д-р А. Лудвиг

1230-1330   Материалите на фирмата Curasan (Германия) за костна регенерация. -Д-р Г. Томас

1330-1430   Обяд и кафе пауза

1430-1530   Съвременни стоматологични керамики. Класификация и показания на различните групи. -проф. д-р Хр. Кисов

1530-1630   Прескерамики: най-естетичните и предсказуеми керамики. -проф. д-р Хр. Кисов

1630-1700   Дискусия

 

Такса участие(таксата е с включен обяд):

Стоматолози и зъботехници, членове на БАЕС и БГСД 60 лв.

Стоматолози и зъботехници, нечленове на БАЕС и БГСД    90 лв.

Студенти, членове на БАЕСи БГСД                                      20 лв.

Студенти, нечленове на БАЕС и БГСД                                 40 лв.

 

Такса участие може да внесете:

  • В офисите на Карис М, Сидент, Роми-дент, Патриция или Аксис
  • В библиотеките на ФДМ - София и Пловдив
    • По банков път: ПИБ АД, БАЕС, IBAN: BG52FINV915010UB312657, BIC: FINBGSF

Телефон за справки: 0898 78 03 39