Клинични проучвания

 

Клинично проучване № 1 на БАЕС.

Swiss Tec C - Silikone.pdf

Swiss Tec C - Silikone.pps

Клинично проучване № 2 на БАЕС.

Временни цименти без евгенол - Cavex

Клинично проучване № 3 на БАЕС.

Двойнополимеризиращи самоадхезивени композитни цименти - Breeze