Акредитация Специалност Естетична Стоматология

 

На заседание на управителния съвет на БАЕС на 14.07.2010 беше взето решение за учредяване на специалност по естетична стоматология. Обосновките за това решение са следните:

  • Практикуването на естетична стоматология изисква специфични знания и умения. В това отношение в практиката у нас съществува значим дефицит от необходимата информация, а клиничният протокол е остарял, опасно съкратен и често неправилен. Много от съвременните методи за естетично възстановяване не са познати или изобщо не се прилагат от българските стоматолози;
  • Програмата на БАЕС включва решаването на тези проблеми чрез конгреси, семинари, практически курсове и клинико-практични конференции;
  • Провеждането на традиционните специалности у нас затруднява практикуването на професията, а месечните такси в продължение на 3 годишния период на специалността правят трудно и дори невъзможно за специализиращите да използват много от технологичните нововъведения в зъболекарската професия;
  • В състава на ВАЕС участват много хабилитирани преподаватели, които участват в различни комисии за специалност. Това дава възможност на БАЕС да организира специализирани теоретични и практични курсове по проблемите на естетичната стоматология, да организира и проведе необходимите практични и теоретични изпити за присъждане на степента "Специалист по естетична стоматология".
  • Придобиването на специалността и акредитирането на Практиката по естетична стоматология ще стимулира членовете на академията към непрекъснато усъвършенстване на уменията и подобряване на материалната обезпеченост на техните практики в тази нова насока на съвременната стоматология. С това ще се осигури по-надеждно и на по-високо ниво разрешаване на проблемите на българските граждани.

КритерииКонспект