Студентска Секция

 

УСТАВ НА СТУДЕНТСКАТА КОЛЕГИЯ КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

Членове на Студентската секция на БАЕС могат да бъдат всички студенти по дентална медицина с успех над 4,50.

Може да заявите желанието за членство като попълните молба за членство и я изпратите на e-mail: baed.bg@abv.bg.

 • Студентска Секция:
  • Велислава Бумбова
  • Венера Велкова
  • Виктория Чернева
  • Илияна Тодорова
  • Михаела Папагеоргиус
  • Петър Баев