Членство в БАЕС

 

Заплащането на членски внос за 2015 г. 

(в размер на 100 лв. за лекари по Дентална медицина и зъботехници;

20 лв. за студенти) 

за членство в Българската Академия по Естетична Стоматология  може да направите до края на м. март 2015 г. на следната банкова сметка:

Получател:

ПИБ АД, БАЕС,

IBAN: BG52FINV915010UB312657, BIC: FINBGSF


След като преведете сумата се обадете на GSM: 0878 69 87 90

Татяна Боева, за да посочите данни за фактура.

 

Молба за членство

Данни за сайта

На 31.03.2011 г. Общото събрание на БАЕС взе решение за максимален брой членове на Академията, както следва:
Зъболекари:
1. Редовни членове - 50;
2. Асоциирани членове - 150.
Зъботехници:
1. Редовни членове - 10;
2. Асоциирани - 30.
Студенти:
1. По Дентална медицина - 120;
2. По Зъботехника - 30.