• „Костни присадки в ежедневната практика”
  ПРАКТИЧЕСКИ КУРСЛектордоц. Арвед Лудвиг

  2 октомври 2016 г. (неделя),

  ЦДМ "Проф. Кисов, ул. "Лайош Кошут" № 22, гр. София.

   

  За справки и записвания:

  0898 78 03 39 - Татяна Боева

   

  Такса участие:

  Стоматолози, членове на БАЕС и БГСД - 600 лв.

  Стоматолози, нечленове на БАЕС и БГСД - 700 лв.

  Такса участие може да внесете по банков път:

  ПИБ АД, БАЕС, IBAN: BG52FINV915010UB312657, BIC: FINBGSF

   

  Курсът ще се проведе с 8 участника.

 • ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ЗА ЦВЕТООПРЕДЕЛЯНЕ
  01 юни 2012 г., Аула Магна, Факултет по Дентална медицина, Пловдив, бул. “Христо Ботев” 3Лекторпроф. Раде Паравина, Лицензиран доцент към University of Texas School of Dentistry в Houston.

  Лекция: Цвят в естетиката - митове и факти.

  1. Система за триизмерно определяне на цвета.

  2. Природа на светлината и физична характеристика на цветните обекти.

  3. Инструменти за определяне на цвета.

  4. Други фактори, свързани с определянето на цвета: полупрозрачност и непрозрачност; блясък; повърхностна грапавост; опалесценция; флуоресценция; повече за прозрачността. Естествени зъби и естетични зъболекарски материали.

  5. Цветоопределяне, разцветки, комуникация и възпроизвеждане на цвета.

  Практически курс:Dental Color Matcher

  (програма за съчетание на цветовете в стоматологията) -

  обучение с помощта на автора

  Dental Color Matcher - програма за обучение и подготовка по естетична стоматология. Тя е комбинация от упражнения за съчетание на цветовете и дидактичен видеоклип.

  1. Най-близкото съчетание I - най-доброто съчетание на четири различни разцветки.

  2. 20-минутен дидактичен видеоклип, за ролята на цвета в съвременната естетична и козметична стоматология, умения за съчетание им, измерения на цветовете, цветове на естествените зъби, методи за съчетание на цветовете. Видеоклипът се концентрира по-специално върху визуални методи: влияние на пола, години клиничен опит, обучение и подготовка, условия за съчетание на цветове и техники за постигане на предвидим успех с визуално комбиниране на цветове.

  3. Съчетаващи се двойки от разцветките.

  4. Упражнение за точно съвпадение - идентично с упражнението за най-близко съчетание, с тази разлика, че при него се изисква точно съвпадение на всеки цвят.

  5. Тест.

  6. Най-близкото съчетание II - идентично с Най-близкото съчетание I. Всички резултати се определят количествено.

   ПРОГРАМА

    9,30 - 10,00           Регистрация

  10,00 - 10,15           Откриване

  10,15 - 12,30           Лекция

  12,30 - 14,00           Обедна почивка

  14,00 - 16,30           Практически курс

   ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

  Лекционен курс: Стоматолози и зъботехници: членове на БАЕС -30 лв., нечленове -40 лв.

  Студентска секция: членове на БАЕС -10 лв., нечленове -15 лв.

  Практически курс: за членове на БАЕС - 70 лв., нечленове -100 лв. - капацитет 40 участника.

  За справки и записвания:

  За справки: 0878698790

  Таксата може да заплатите:

  По банков път - IBAN: BG19CBUN91951000312657

  МКБ Юнионбанк, кл. Пазарджик

  BIC: CBUNBGSF или на място в деня на курса

 • ПАРОДОНТАЛНИ И ХИРУРГИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕСТЕТИКАТА
  ПАРОДОНТАЛНИ И ХИРУРГИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕСТЕТИКАТАЛекторпроф. Дженк

  8:30 - 10:00      Регистрация

  10:00 - 10:15    Откриване на курса

  10:15 - 11:30         Част   I

  Естетика, принципи и определение за розова естетика

  Критерии за здрава гингива и промени в тези критерии: цвят, контур, текстура

  Корекции при изразена гингивална усмивка, гингивектомия и костно реконтуриране

  11:30 - 12:00         Кафе пауза

  12:00 - 13:30         Част   II

  •   Лечение на гингивална рецесия, коронарно позиционирани ламба, латерално позиционирани ламба, комбинирани техники, съединителнотъканни присадки, неклетъчни дермални присадки, Emdogainи комплексни случаи

  13:30 - 14:30         Обедна почивка

  14:30 - 16:00         Част   III

  •    Лазерите в оралната хирургия: CO2, диодни, Nd:YaGи Er:YaGлазери (принципи за работа, индикации, случаи) и нискочестотни лазери

  16:00                    Закриване на курса

  Лекционният курс носи по 10 Акредитационни точки.

   

  За справки и записвания:

  За справки и записвани можете да пишете на електронната ни поща:
  baed.bg@abv.bg 

 • Имплантологичен курс за работа със системите Анкилос, АВ Дентал и Кортекс
  ПрактическиЛекторд-р Георгиос Лазаридис проф. Христо Кисов

  18 февруари 2017 г. (събота): Хирургичен протокол

  10.00-12.00 Представяне на системите Анкилос (Германия) и АВ Дентал и Кортекс (Израел). Хирургичен протокол при системите Анкилос, АВ Дентал и Кортекс: д-р Г. Лазаридис, д-р К. Кисов
  12.00-13.00 Поставяне на ипланти от системата Анкилос.
  Демонстрация на пациент: д-р Г. Лазаридис
  13.00-14.00
  14.00-15.00 Поставяне на импланти от системата АВ Аентал и Кортекс. Демонстрация на пациент: д-р К. Кисов
  15.00-17.00 Практическа работа с имплантите от разглежданите системи. Планиране на имплантологичното лечение, техники на имплантиране. Поставяне на импланти.

   

  19 февруари 2017 г. (неделя): Протетичен протокол

  10.00-12.00 Протетични възможности и особености на системите Анкилос и АВ Дентал и Кортекс: д-р Г. Лазаридис, д-р К. Кисов, проф Хр. Кисов
  12.00-13.30 Отпечатъчна техника със системите Анкилос, АВ Дентал и Кортекс. Демонстрация на различните отпечатъчни техники: д-р Г. Лазаридис, проф. Хр. Кисов
  13.30-14.00
  14.00-15.00 Протетични решения при системите Анкилос, АВ Дентал и Кортекс Обсъждане на клинични случаи: д-р Г. Лазаридис, проф. Хр. Кисов, д-р К. Кисов
  15.00-16.00 Дискусия и закриване на курса.

  За справки и записвания:

  Такса за участие в курса:
  Стоматолози - 500 ЕВРО
  Членове на БАЕС и БГСД - 450 ЕВРО
  Участниците в курса ползват преференции при закупуването на импланти и аксесоари от фирмите дистрибутори на имплантологичните системи в България

  Таксата за участие в курса може да внесете:
  По банков път: НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ЕООД,
  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BG 17UNCR75271059117911, BIC UNCRBGSF
  Телефон за справки и записвания: 0897-90-77-55