• РЕСТАВРАЦИЯ НА АБРАЗИРАНОТО СЪЗЪБИЕ С КОМПОЗИТИ – ДИРЕКТНИ, ПОЛУДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ МЕТОДИ
  ПрактическиЛекторД-р Георги Катърски

  1-ви ден

  800          Начало

  830          Кратка теория на стратегиите при реставрациите с композит

  1.Видове подходи при реставриране на абразираното съзъбие с композити:

  1.1.В зависимост от последователността на възстановяване на зъбите

  1.1.1.  Дисто-фронтални -  Радлински

  1.1.2.  Фронто-дистални

  1.1.3.  Едномоментни - 3-step- техника

  1.2.   В зависимост от присъствието на лабораторни етапи в протокола на реставрацията:

  1.2.1.   Директни - Радлински

  1.2.2.   Полудиректни - техника със силиконов ключ, - щампова техника (чрез оклузална матрица)

  1.2.3.   Индиректни - 3-step-техника (чрез  овърлеи на дисталните зъби и  палатинални композитни фасети и вестибуларни керамични фасети на фронталните зъби)

  2. Анализ на клиничния случай. Кога можем да възстановим загубената дължина на фронталните зъби без да повдигаме височината на оклузията.

   930      -   1300  Клинична демонстрация на полудиректна реставрация на абразирани горни фронтални зъби - начало- изграждане контурите и обема на възстановяваните зъби.

  1300  -   1400   Обедна почивка

  1400  -   1800   Продължаване на клиничната демонстрация.

   

  2-ри ден

   800   -   1200  Завършване на клиничния случай - апроксимални контакти, артикулиране, финиране и полиране на възстановяванията.

  1200  -   1300  Дискусия и въпроси .

  За справки и записвания:

  Цена на курса - 400 лв.